Leif Skibsted

Leif H. Skibsted er en dansk fødevareforsker, uddannet cand.pharm. i 1972 og lic.pharm. i 1976 fra Danmarks Farmaceutiske Højskole, fra 1974 ansat som kemiker ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet), fra 1992 som Danmarks første professor i levnedsmiddelkemi og -fysik.

Skibsted opbyggede en forskningsgruppe, der blev internationalt anerkendt inden for grundlæggende fødevarekemi, bl.a. vedrørende frie radikalers og antioxidanters betydning for fødevarekvalitet og inden for biotilgængelighed af essentielle mineraler. I 1986 tildeltes Skibsted Ellen og Niels Bjerrums Kemikerpris og guldmedalje. I årene 1991-1995 var Leif H. Skibsted centerleder for KVL Center for Fødevareforskning og desuden en af de faglige hovedkræfter bag opbygningen af Levnedsmiddelcenteret (1992-2012).

Fra 2004 til 2010 var Skibsted leder af FOOD Denmark, den nationale forskerskole inden for ernærings- og fødevareområdet under Levnedsmiddelcenteret. Han har selv været hovedvejleder for 42 ph.d.-studerende. Skibsted blev i 2003 som den første dansker optaget som akademimedlem i International Academy of Food Science and Technology. Han var i perioden 2003-2008 medlem af Motions- og Ernæringsrådet, og han blev i 2011 udnævnt til chair professor ved Chemistry Department, Renmin University of China i Beijing, og han er indvalgt i Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og i Gastronomisk Akademi.

Skibsted besvarede fra 2007 til 2023 forbrugerspørgsmål i Samvirke, COOPs månedsmagasin.