Akademiet har mistet et medlem ved, at Sten Hegeler er afgået ved døden den 15. august, 2021
Jan Krag Jacobsen, forhenværende præsident for Det Danske Gastronomiske Akademi, skriver mindeord:

”Jeg synes, at jeg har været med til at tage noget af skammen ud af sexlivet ved at beskrive det som sund livsudfoldelse og kilde til glæde. Og det har jeg jo faktisk arbejdet for i næsten alt, hvad jeg har lavet”, sagde Sten Hegeler for nyligt i et interview. 

Hans folkelige og altfavnende virke udtrykte på flere felter essensen af en bred kulturradikalitet. Hans opgør med snæversyn og bornerthed drejede sig om alle livets forhold og omfattede selvfølgeligt også bordets mange glæder. Som redaktør af TÆNK arbejdede han for højnelse af kvaliteten af dagliglivets forbrug.

Han var blandt de første medlemmer af Det Danske Gastronomiske Akademi, som blev oprettet i 1963 som et modsvar til den mere og mere industrialiserede danske fødevareproduktion med tilsætningsstoffer, papkyllinger og vatbrød. Han havde sin egen dresskode ved akademiets store middage og var gennem alle årene den, der med en rammende bemærkning kunne lande en flyvsk diskussion, uden at nogle blev sure.

Han vakte en forargelse, der næsten nåede forargelsen over hans seksuelle gøren og laden, da han i forbindelse med åbningen af restaurant Kong Hans offentligt udtalte, at han med stor fornøjelse havde brugt op mod tusind kroner på et måltid dér. Ekstrabladet fik fat i regningen og publicerede den som et eksempel på hans vanvittige skørlevned. 

Men Sten Hegeler medvirkede dermed til at fjerne skammen over at bruge penge på kogekunst i michelinklassen og han var således med til at lægge grunden til det nutidigt blomstrende danske restaurantliv og den respekt og opmærksomhed over for kogekunstens mestre, som de fortjener.

Det hører med i billedet, at han i selskabslivet var en hyppig formidler af vandede sjoferter, som ofte fornøjede ham selv mere end tilhørerne. Men han spurgte altid først, om der var stemning for en sjofert og det var der næsten altid.

________________________________________________________

Det Danske Gastronomiske Akademi

har eksisteret siden 1964 og er en forening af personer, som arbejder for at fremme mad- og måltidskulturen i Danmark. Det sker uafhængigt af kommercielle interesser, offentlige institutioner og fagorganisationer.

Om kogekunst og gastronomi

Vi skelner mellem kogekunst, som er kunsten at lave mad og menuer, og gastronomi, som er refleksion over kogekunsten, måltidet og madkulturen.

Akademiets formål

er at udbrede viden om kogekunst, måltid og madkultur samt fremme kvaliteten af disse områder gennem praktiske initiativer som f.eks. udgivelse af skrifter, afholdelse af offentlige arrangementer samt tildeling af diplomer, stipendier og præmier m.m.

Akademiets kvalitetsbegreb

er bredt og omfatter smag, udseende, næringsværdi, ufarlighed, formålstjenlighed, gennemskuelighed, etik, prisrimelighed m.m.