Symposium om kulinarisk innovation og marine fødevarer. Hotel- og Restaurantskolen, Valby, 16. november, 2020 kl. 17-19. Program og oplysninger om tilmelding her

DØDSFALD
Akademiet har mistet et mangeårigt medlem ved at
lektor emer., dr. phil. Carl Th. Pedersen (født 28. juni 1935)
er afgået ved døden den 11. maj 2020.

Præsidiet skriver mindeord

Carl Th. Pedersen blev altid kærligt omtalt som Carl Th. Med hans død har vi mistet en helt særlig personlighed inden for dansk kemi og dansk gastronomi. Carl Th. var svovlkemiker med en interesse for svovlforbindelsers kemi hele sin karriere, kun afbrudt af en periode som dekan og rektor ved Odense/Syddansk Universitet. Samtidig var han en begavet formidler og en flittig skribent i fagbladet Dansk kemi, hvor han gennem årtier og helt til det sidste skrev en eller flere månedlige rubrikker om forskningsnyheder inden for kemiens verden.

Carl Th. forenede sin faglige viden om naturstofkemi med en dyb interesse for gastronomi, og han brugte denne kobling til at skabe fascination om krydderier med foredragstitler som Peber er alle hånde, men er allehånde peber? Hans bog Krydderier og kokkerier står som et fornemt bidrag til dansk gastronomi. Interessen for den brede formidling af gastronomi og kemien bag maden viste Carl Th. også som redaktør af Gastronomisk leksikon, der er det autoritative danske værk inden for området.

Carl Th. var gennem hele livet en ihærdig fortaler for forskningens betydning for samfund og velfærd. Ikke mindst naturvidenskabens rolle for almen dannelse lå ham på sinde, og han skrev herom i bøger, fagblade og avisartikler. Han vil i den forbindelse blive husket for sin altid grundige argumentation og den stilfærdighed, hvormed den blev fremført.

Æret være hans minde.

 

________________________________________________________

Det Danske Gastronomiske Akademi

har eksisteret siden 1964 og er en forening af personer, som arbejder for at fremme mad- og måltidskulturen i Danmark. Det sker uafhængigt af kommercielle interesser, offentlige institutioner og fagorganisationer.

Om kogekunst og gastronomi

Vi skelner mellem kogekunst, som er kunsten at lave mad og menuer, og gastronomi, som er refleksion over kogekunsten, måltidet og madkulturen.

Akademiets formål

er at udbrede viden om kogekunst, måltid og madkultur samt fremme kvaliteten af disse områder gennem praktiske initiativer som f.eks. udgivelse af skrifter, afholdelse af offentlige arrangementer samt tildeling af diplomer, stipendier og præmier m.m.

Akademiets kvalitetsbegreb

er bredt og omfatter smag, udseende, næringsværdi, ufarlighed, formålstjenlighed, gennemskuelighed, etik, prisrimelighed m.m.