Martin Marchman Andersen

Martin Marchman Andersen

Martin Marchman Andersen

Amalie Skrams Alle, 26,1. 2500 Valby

martm@sdu.dk

+45 20 83 14 75

Født: 1. april 1980.

Martin Marchman Andersen er cand.mag. i filosofi (i 2009) og ph.d. i filosofi (i 2013) fra Københavns Universitet. Han har beskæftiget sig filosofisk med gastronomi og udgav i 2015 bogen SMAG – På sporet af en gastronomi, hvori han udfolder og diskuterer en række gastronomiske emner, herunder begrebet 3. ordens smag. Han er medlem af Det Danske Gastronomiske Akademi siden 2016. Desuden har han beskæftiget sig bredt med filosofiske problemer på sundhedsvidenskabelige og miljøvidenskabelige områder, herunder spørgsmål om kvalificering og kvantificering af bæredygtighed, prioritering i sundhedsvæsenet, personligt ansvar for sundhed, og stigmatisering. Han er lektor på Statens Institut for Folkesundhed.