Claus Tingstrøm

Egetoften 14
2900 Hellerup
Tlf: 30 25 11 65
claus@cheval-blanc.dk
 

Fhv. kok, restauratør, driftschef. Leder af Meyers Madhus 1999 - 2001.
1999 -2007 adm. direktør for Meyer & Tingstrøm Personalerestauranter A/S.
2007-2017 adm. direktør for Claus Tingstrøm A/S.
2018 – 2023 tillige adm. direktør for Cheval Blanc Kantiner A/S. Siden 2004 bestyrelsesformand for Cheval Blanc Kantiner A/S.

Tidligere medlem af Fødevareministeriets udvalg vedr. Måltidets Hus (1998-1999), medlem af styregruppen vedr. Måltidets Hus (1999-2002), formand for brugergruppen vedr. Måltidets Hus (2000-2002). Medlem af repræsentantskabet for Københavns Madhus. Medlem af bestyrelsen for Madkulturen 2013-2015.

Medlem af Det Danske Gastronomiske Akademi siden 1997. Vicepræsident 2000-2001. Præsident 2001-2006. Vicepræsident 2007-2011. Formand for diplomudvalget siden 2011.