Seniorforsker, dr. phil., historiker Annette Hoff

Museet Den Gamle By, Aarhus

Diplom modtaget: 
2015

For: Forskning i den danske kaffe- og tehistorie

Siden 1980’erne er fødevarehistorie blevet et blomstrende forskningsområde, især på europæisk plan, men også i Danmark, hvor der er blevet udarbejdet en række ph.d.-afhandlinger om mange aspekter af madhistorie. 

Annette Hoff har forsket i den danske kaffe- og tehistorie og har formidlet denne forskning gennem to bøger, der hviler på et langt bredere kildemateriale end nogen anden dansk publikation om mad og drikke. Bøgerne er resultat af et stort forskningsprojekt, der omfatter dels en gennemgang af 1.000 danske skifter fra perioden 1660-1800, dels en nærlæsning af varelister fra alle købmænd i de danske byer 1732 og 1750.  Bøgernes kildemæssige grundlag er imponerende og omfatter desuden Øresundstolden, en lang række andre regnskaber, annoncer i danske provinsaviser gennem 1700-tallet samt præsteindberetninger, dagbøger, familieoptegnelser med videre. Litteratur, fra Holbergs komedier til nutidens livsstilsmagasiner, er ligeledes anvendt sammen med Facebook-debatter og interviews med udvalgte kyndige personer.

Det er et imponerende arbejde på grundlag af en respektindgydende forskningsindsats.

Seniorforsker, dr. phil., historiker Annette Hoff
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Tlf: 86 12 31 88
Mail: att@dengamleby.dk 
www.dengamleby.dk