Majken Alexander

Værdigmad
Kragemosevej 5
4200 Slagelse
www.vaerdigmad.dk

Diplom modtaget: 
2023

Dysfagi er det faglige udtryk for synke- eller tyggebesvær. En stigende andel af landets plejehjemsbeboere har dysfagi i større eller mindre grad, hvilket både øger risikoen for fejlsynkning og voldsomt reducerer glæden ved at spise og drikke. 

Der kan være mange årsager til lidelsen: kræft i mundhulen, stroke, Parkinson er nogle af dem.

Majken Alexsander har i sit virke som økonoma mødt denne kategori af borgere / patienter og har haft modet til gennem nytænkning at vænne et helt fag til at se muligheder i samarbejde med madhåndværkere fra den molekylære gastronomi, med det formål at skabe kulinariske oplevelser med ændret konsistens til mennesker, der lider af dysfagi.

Gruppen af borgere, som lider af dysfagi, er voksende, og dermed bliver der endnu flere som vil få glæde af de tilberedningsmetoder, som Majken med sit virke har været med til at udvikle.