Forstander Jørgen Vittrup

Statens Planteavlsforsøg

Diplom modtaget: 
1994

bevarelse af gamle danske æblesorter