Birgit Damgaard

A Hereford Beefstouw

Diplom modtaget: 
1995

for højnelse af dansk kødkultur